رکوردگیری

میر علی احمدی سپهری رکورد نوجوانان ونونهالان استان اذر بایجان شرقی را  ۵ سانیه ی دیگر شگست وفرمود در رکوردگیری که در روز ٢٣ خاهد شد رکوردم را بهتر خواهم کرد

/ 0 نظر / 6 بازدید