قایق رانان استان اذر بایجان شرقی بعد از گذراندن ۴روز تعتیلات خود در سال ١٣٨٨ تمرین های خود را شروع کردند۴/١/١٣٨٨٧

/ 0 نظر / 5 بازدید