تمرین ها

میر علی احمدی سپهری تمرین های خود را پس از یک مسدومیت بعد از یک ماه محرومیت تمرین های خود را به سختی شروع کرد و او فرمود من خود را برای مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان در ابان ماه اماده میکنم

/ 0 نظر / 7 بازدید