قایقرانان پر تلاش

قایقرانان نوجوان ونونهال استان اذر بایجان شرقی با نزدیک شدن مسابقات قهرمانی کشور ابان ماه تمرینات خود را سخت تر وسخت تر کرده اند تا در مسابقات قهرمانی کشور با نتیجهای بهتر  ضاهر شوند

/ 0 نظر / 5 بازدید