رکوردگیری

رکوردگیری قایقرانان استان اذر بایجان شرقی برای اعزام به اردو امادگی مسابقات قهرمانی کشور در مورخه ی 1388/3/22 انجام خواهد شد

/ 0 نظر / 6 بازدید